شهامت

《فرقی نمی کرد آقای ایرانی! و همین نگرانم می کند. هر کسی "شهامت" داشته باشد، می تواند خودکشی کند.》

 

صفحه ۹۰ 

** کتاب: تماماً مخصوص ** نویسنده: عباس معروفی ** نشر: گردون **

 

 

ارسال دیدگاه برای این مطلب