مرز احساس و منطق

همیشه میخواستم بدانم مرز احساس و منطق کجا تعیین می شود. در آلمان فهمیدم که مرز احساس و منطق در فرهنگ تعیین می شود، در درازای تاریخ. آلمانی ها کانت دارند و ما حافظ.

 

صفحه ی ۸۸

** کتاب: تماماً مخصوص ** نویسنده: عباس معروفی ** نشر: گردون **

 

ارسال دیدگاه برای این مطلب